سفارش تبلیغ
صبا ویژن
غایت خرد، اعتراف به نادانی است . [امام علی علیه السلام]

منظومه شمسی

 
 
اطلاغات اولیه در مورد منظومه شمسی(جمعه 87 اسفند 9 ساعت 12:18 عصر )

خورشید خستگی ناپذیر وماه که رو به بدر میرود و

 صورتهای فلکی که اسمانها را می ارایند

پروین و هوادس و جبار نیرومند

و خرس که مردمان ان را ارابه نیز می نامند

که گرد نقطه ی ثابتی نگران به جبار می چرخد

و تنها اوست که هرگز در اب اقیانوس غوطه نخورده است.

                                                                                    ایلیاد    

  منظومه شمسی

منظومه شمسی ما از خورشید و اجرامی که به دور ان می گردند تشکیل شده است.این اجرام شامل 8 سیاره و قمرهای انها و سیارک های انها و دنباله دارها و شهاب سنگ هاست.                                                                                  منظومه ی شمسی چگونه تشکیل شد؟

خورشید حدود5 میلیارد سال پیش از ابر بزرگی از گاز وغبار در فضا متولد شد. دانشمندان بر این باورند که سیاره ها و سیارک ها و دنباله دارها ارام ارام از این ابر چرخان به وجود امده اند موادی که از ابرو غبار و گاز باقی ماند قرصی را تشکیل داد که شروع به گردش به دور خورشد کرد.ذره های داخل این قرص که به هم برخورد می کردند به مرور زمان به هم چسبیدند و اجرامی بزرگتررا بوجود اوردند. این اجرام به سیاره ها و سیارک ها و دنباله دارهایی تبدیل شدند که گاه به هم برخورد می کردند.سرانجام اجرام باقی مانده روی مدارهایی که به ندرت یکدیگر را قطع میکنند شروع به چرخش به دور خورشید کردند. 

اکنون برای اشنایی بیشتر با منظومه ی شمسی ابتدا به تعریف برخی از کلمات می پردازیم.                                                                             سیاره:سیاره جرمی است که اطراف خود را جارو کرده است.بر اساس این تعریف پلوتون که جز سیارات منظومه شمسی بود به دلیل وجود اجرامی کوچک در اطرافش از لیست سیارات منظومه شمسی حذف گردید.البته تعدادی از کشورها از جمله امریکابا این امر مخالف هستند.  

ستاره:ستارگان گوی های بزرگی از گاز بسیار گرم می باشند که به واسطه نورشان می درخشند.

خصوصیات ستاره:نظیر گرما و رنگ و اندازه و درخشندگی توسط جرم ان ستاره تعیین میشود.دمای سطح ستاره هزاران درجه و در داخل شان دما بسیار بیشتر است و غلظت گاز در ستاره بسیار زیاد است و چگالی فوق العاده زیادی

دارند.

 

قمر (ماه):برخی از سیارات منظومه شمسی اجرامی دارند که به دورشان  در حال گردش هستند که قمر نامید میشوند و یا به عبارتی دیگر به جرم اسمانی کهبه دور جرم بزرگتری گردش می کنند قمر نامیده می شوند.  
اطلاعات اولیه در مورد منظومه شمسی(جمعه 87 اسفند 9 ساعت 12:15 عصر )

خورشید خستگی ناپذیر وماه که رو به بدر میرود و

 صورتهای فلکی که اسمانها را می ارایند

پروین و هوادس و جبار نیرومند

و خرس که مردمان ان را ارابه نیز می نامند

که گرد نقطه ی ثابتی نگران به جبار می چرخد

و تنها اوست که هرگز در اب اقیانوس غوطه نخورده است.

ایلیاد    

                           منظومه شمسی

منظومه شمسی ما از خورشید و اجرامی که به دور ان می گردند تشکیل شده است.این اجرام شامل 8 سیاره و قمرهای انها و سیارک های انها و دنباله دارها و شهاب سنگ هاست.                                                                      منظومه ی شمسی چگونه تشکیل شد؟

خورشید حدود5 میلیارد سال پیش از ابر بزرگی از گاز وغبار در فضا متولد شد. دانشمندان بر این باورند که سیاره ها و سیارک ها و دنباله دارها ارام ارام از این ابر چرخان به وجود امده اند موادی که از ابرو غبار و گاز باقی ماند قرصی را تشکیل داد که شروع به گردش به دور خورشد کرد.ذره های داخل این قرص که به هم برخورد می کردند به مرور زمان به هم چسبیدند و اجرامی بزرگتررا بوجود اوردند. این اجرام به سیاره ها و سیارک ها و دنباله دارهایی تبدیل شدند که گاه به هم برخورد می کردند.سرانجام اجرام باقی مانده روی مدارهایی که به ندرت یکدیگر را قطع میکنند شروع به چرخش به دور خورشید کردند. 

اکنون برای اشنایی بیشتر با منظومه ی شمسی ابتدا به تعریف برخی از کلمات می پردازیم.                                                              سیاره:سیاره جرمی است که اطراف خود را جارو کرده است.بر اساس این تعریف پلوتون که جز سیارات منظومه شمسی بود به دلیل وجود اجرامی کوچک در اطرافش از لیست سیارات منظومه شمسی حذف گردید.البته تعدادی از کشورها از جمله امریکابا این امر مخالف هستند.  

ستاره:ستارگان گوی های بزرگی از گاز بسیار گرم می باشند که به واسطه نورشان می درخشند.

خصوصیات ستاره:نظیر گرما و رنگ و اندازه و درخشندگی توسط جرم ان ستاره تعیین میشود.دمای سطح ستاره هزاران درجه و در داخل شان دما بسیار بیشتر است و غلظت گاز در ستاره بسیار زیاد است و چگالی فوق العاده زیادی

دارند.

 

قمر (ماه):برخی از سیارات منظومه شمسی اجرامی دارند که به دورشان  در حال گردش هستند که قمر نامید میشوند و یا به عبارتی دیگر به جرم اسمانی کهبه دور جرم بزرگتری گردش می کنند قمر نامیده می شوند. 

 

.بازدیدهای امروز: 1  بازدید

بازدیدهای دیروز:2  بازدید

مجموع بازدیدها: 1176  بازدید


» اشتراک در خبرنامه «